Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие изменения в Класификатора на длъжностите в Администрацията на ВСС, на Националния институт на правосъдието и на Инспектората към ВСС

12 юли 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие изменения в Класификатора на длъжностите в Администрацията на ВСС и Националния институт на правосъдието, както и на Инспектората към ВСС.

Промените се правят в частта на разпределението на длъжностите по нови раздели, като в Класификатора на длъжностите в администрацията на ВСС и на НИП се създава нов раздел „В. Обща администрация“ със следните длъжности:

  • за ВСС: „Стенограф“, „Сътрудник на комисия“, „Главен специалист“, „Старши специалист“, „Младши специалист“;
  • за НИП: „Програмен сътрудник“, „Главен специалист“, „Старши специалист“, „Младши специалист.

Техническите длъжности са обособени в самостоятелен раздел „Г. Технически длъжности“.

Класификаторът на длъжностите в Администрацията на ИВСС се изменя като се създава нов раздел „В. Обща администрация“ с длъжности „Главен специалист“, „Старши специалист“ и „Младши специалист“, а техническите длъжности се обособяват в самостоятелен раздел „Г. Технически длъжности“.

Промените отчитат, че Законът за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, обн. Държавен вестник, бр. 49/12.06.2018 г., с приетите изменения, които засягат и съдебните служители с чл. 340а („На ръководни и експерти длъжности може да бъдат назначаване само лица с висше образование“), поражда противоречие с последния приет и прилаган от ВСС, НИП и ИВСС Класификатор.

Приетите с решението на Пленума промени в Класификаторите не се отразяват на възнагражденията за длъжностите.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд