КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 20
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 11 ЮЛИ 2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България
ОТСЪСТВАЩИ: Светлана Бошнакова
/На заседанието присъства Силвия Илиева – главен секретар на Висшия съдебен съвет/
/Откриване на заседанието – 13.39 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. Включва в дневния ред следните допълнителни точки:
24. Проект на решение по предложение от административния ръководител на Специализираната прокуратура за освобождаване на Детелина Иванова Йотова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител“ на Специализираната прокуратура и назначаване на Кирил Светлозаров Пейчинов - прокурор в Специализираната прокуратура на длъжност „заместник на административния ръководител“ на Специализираната прокуратура.
Внася: Комисия по атестирането и конкурсите
25. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура-Русе за назначаване на Ирена Стоянова Костадинова – прокурор в Районна прокуратура-Русе, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура-Русе.
Внася: Комисия по атестирането и конкурсите

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Предложение за оптимизиране структурата на районните прокуратури

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. Предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет следния проект на решения:
„ А. Закрива, считано от 01.01.2019 г.:
1. Районна прокуратура гр. Белоградчик.
2. Районна прокуратура гр. Кула.
3. Районна прокуратура гр. Дряново.
4. Районна прокуратура гр. Трявна.
5. Районна прокуратура гр. Тервел.
6. Районна прокуратура гр. Ардино.
7. Районна прокуратура гр. Брезник.
8. Районна прокуратура гр. Трън.
9. Районна прокуратура гр. Мадан.
10. Районна прокуратура гр. Чепеларе.
11. Районна прокуратура гр. Тополовград.
Б. Определя съдебните райони на районните прокуратури със седалище в окръжния град, считано от 01.01.2019 г., както следва:
1. Районна прокуратура гр. Видин, със съдебен район обхващаш административно-териториалните граници на:
- Община Видин, със следните населени места: гр.Видин, гр.Дунавци, села: Акациево, Антимово, Бела Рада, Ботево, Буковец, Войница, Въртоп, Гайтанци, Генерал Мариново, Гомотарци, Градец, Динковица, Долни Бошняк, Дружба, Жеглица, Ивановци, Иново, Каленик, Капитановци, Кошава, Кутово, Майор Узуново, Новоселци, Пешаково, Плакудер, Покрайна, Рупци, Синаговци, Слана бара, Сланотрън, Търняне, Цар Симеоново.
- Община Макреш, със следните населени места: села: Макреш, Вълчек, Киреево, Подгоре, Раковица, Толовица, Цар Шишманово;
- Община Ново село, със следните населени места: села: Ново село, Винарово, Неговановци, Флорентин, Ясен;
- Община Брегово, със следните населени места: гр. Брегово, села: Балей, Връв, Гъмзово, Делейна, Калина, Косово, Куделин, Ракитница, Тияновци;
- Община Белоградчик, със следните населени места: гр.
Белоградчик, села: Боровица, Чифлик, Праужда, Пролазница, Крачимир, Стакевци, Дъбравка, Граничак, Салаш, Вещица, Струиндол, Ошане, Раяновци, Рабиша, Върба, Сливовник, Гранитово;
- Община Димово, със следните населени места: гр. Димово, гара Орешец, села: Орешец, Лагошевци, Извор, Шипот, Костичовци, Дълго поле, Бела, Острокапци, Кладоруб, Скомля, Воднянци, Карбинци, Медовница, Върбовчец, Яньовец, Арчар, Владиченци, Държаница, Мали Дреновец, Септемврийци, Ярловица;
- Община Ружинци, със следните населени места: села: Ружинци, Гюргич, Черно поле, Плешивец, Дражинци, Бело поле, Дреновец, Тополовец, Динково, Роглец;
- Община Чупрене, със следните населени места: села: Чупрене, Горни Лом, Средогрив, Долни Лом, Репляна, Протопопинци, Търговище, Върбово;
- Община Кула, със следните населени места: гр. Кула, села: Полетковци, Старопатица, Чичил, Големаново, Извор Махала, Коста Перчево, Тополовец, Цар Петрово;
- Община Грамада, със следните населени места: гр. Грамада, села: Милчина лъка, Бояново, Бранковци, Водна, Срацимирово, Тошевци, Медешевци;
- Община Бойница, със следните населени места: села: Бойница, Бориловец, Градсковски колиби, Каниц, Периловец, Раброво, Шипикова махала, Шишенци.
2. Районна прокуратура гр. Габрово, със съдебен район обхващаш административно-териториалните граници на:
- Община Габрово, със следните населени места: Ангелов; Армените; Баевци; Баланите; Балиновци; Банковци; Бекриите; Беломъжите; Бобевци; Богданчовци; Боженците; Бойновци; Бойчета; Болтата; Борики; Борското; Брънеците; Бялково; Велковци; Ветрово; Влайчовци; Влаховци; Врабците; Враниловци; Вълков дол, Гайкини, Гайтаните, Гарван, Геновци, Генчовци, Гергини, Гледаци, Горнова могила, Гръблевци, Гъбене, Дебел дял, Джумриите, Дивеци, Донино, Драгановци, Драганчетата, Драгиевци, Драгомани, Думници, Езерото, Живко, Жълтеш, Здравковец, Зелено дърво, Златевци, Иванили, Иванковци, Иглика, Източник, Калчовци, Камещица, Карали, Киевци, Кметовци, Кметчета, Кози рог, Колишовци, Копчелиите, Костадините, Костенковци, Лесичарка, Лоза, Малини, Малуша, Междени, Мечковица, Милковци, Михайловци, Мичковци, Моровеците, Мрахори, Музга, Николчовци, Новаковци, Овощарци, Орловци, Парчовци, Пейовци, Пенковци, Петровци, Пецовци, Попари, Поповци, Поток, Прахали, Продановци, Пъртевци, Редешковци, Райновци, Раховци, Рачевци, Руйчовци, Рязковци, Свинарски дол, Седянковци, Сейковци, Семерджиите, Смиловци, Солари, Спанци, Спасовци, Старилковци, Стефаново, Стоевци, Стойковци, Стойчовци, Стоманеците, Съботковци, Тодоровци, Тодорчета, Торбалъжите, Трапесковци, Трънито, Узуните, Фърговци, Харачерите, Цвятковци, Чавеи, Чарково, Червена локва, Черневци. Читаковци, Чукилите, Шарани, Шипчените, Яворец, Янковци, Ясените;
- Община Дряново, със следните населени места: гр. Дряново, села: Балалея, Балванците, Банари, Билкини, Бучуковци, Ганчовец, Геня, Теша, Глушка, Гоздейка, Големи Българени, Горни Върпища, Горни Драгойча, Гостилица, Гърня, Денчевци, Джуровци, Длъгня, Добрените, Долни Върпища, Долни Драгойча, Доча, Дурча, Еленците, Зая, Игнатовци, Искра, Каломен, Караиванца, Катранджии, Керека, Косарка, Косилка, Крънча, Кукля, Куманите, Къртипъня, Малки Българени, Маноя, Муця, Нейчовци, Пейна, Петковци, Плачка, Пърша, Раданчето, Радовци, Ритя, Руня, Русиновци, Саласука, Скалско, Славейково, Соколово, Станча, Сухолоевци, Сяровци, Туркинча, Царева ливада, Чуково, Шушня, Янтра;
- Община Трявна, със следните населени места: гр. Трявна, гр. Плачковци, села: Азманите, Армянковци, Бангейци, Бахреци, Белица, Бижовци, Брежниците, Бърдарите, Бърдени, Веленци, Велково, Велчовци, Владовци, Власатили, Войниците, Вълковци, Гайдари, Генчовци, Глутниците, Големи Станчовци, Горни Дамяновци, Горни Маренци, Горни Радковци, Горни Цоневци, Горяни, Даевци, Димиевци, Добревци, Долни Маренци, Долни Радковци, Долни Томчевци, Донкино, Дончовци, Драгневци, Драндарите, Дървари, Дъскарите, Енчовци, Зеленика, Иван Димов, Иринеци, Йововци, Кашенци, Керените, Киселковци, Кисийците, Коевци, Койчовци, Колю Ганев, Конарското, Креслювци, Кръстеняците, Кръстец, Малки Станчовци, Малчовци, Маневци, Маруцековци, Матешовци, Милевци, Миховци, Могилите, Мръзеци, Недялковци, Неновци, Никачковци, Николаево, Ножерите, Носеите, Околиите, Ошаните, Павлевци, Планинци, Побък, Попгергевци, Попрайковци, Престой, Пържиграх, Радевци, Радино, Радоевци, Раевци, Райнушковци, Радевци, Рачовци, Рашовите, Руевци, Свирци, Сечен камък, Скорците, Сливово, Стайновци, Станчов хан, Стражата, Стръмци, Тодореците, Томчевци, Урвата, Фъревци, Фъртуни, Христовци, Чакалите, Черновръх, Ябълковци, Явор.
3. Районна прокуратура гр. Добрич, със съдебен район обхващаш административно-териториалните граници на:
- Община Добрич със следните населени места: град Добрич;
- Община Добричка със следните населени места: гр. Добрич, села: Алцек, Батово, Бенковски, Божурово, Богдан, Бранище, Бдинци, Ведрина, Владимирово, Воднянци, Вратарите, Врачанци, Генерал Колево, Дончево, Дебрене, Добрево, Долина, Драганово, Дряновец, Енево, Житница, Златия, Карапелит, Козлодуйци, Камен, Котленци, Крагулево, Ловчанци, Ломница, Лясково, Малка Смолница, Медово, Методиево, Миладиновци, Ново Ботево, Овчарово, Одърци, Одринци, Опанец, Орлова могила, Паскалево, Плачи дол, Победа, Подслон, Полковник Минково, Полковник Свещарово, Попгригорово, Гешаново, Приморци, Прилеп, Пчелино, Пчелник, Полковник Иваново, Росеново, Смолница, Стефаново, Стожер, Соколник, Самуилово, Свобода, Славеево, Сливенци, Стефан Караджа, Тянево, Фелдфебел Денково, Хитово, Царевец, Черна.
- Община Крушари, със следните населени места: села: Крушари, Абрит, Александрия, Ефрейтор Бакалово, Бистрец, Габер, Добрин, Загорци, Земенци, Зимница, Капитан Димитрово, Коритен, Лозенец, Огняново, Полковник Дяково, Северци, Северняк, Телериг, Поручик Кърджиево;
- Община Тервел, със следните населени места: гр.Тервел, села: Ангеларий, Балик, Безмер, Бонево, Божан, Брестница, Войниково, Главанци, Градница, Гуслар, Жегларци, Зърнево, Каблешково, Кладенци, Кочмар, Коларци, Мали Извор, Нова Камена, Оногур, Орляк, Полковник Савово, Поп Груево, Проф. Златарски, Сърнец, Честименско.
4. Районна прокуратура гр. Кърджали, със съдебен район обхващаш административно-териториалните граници на:
- Община Кърджали, със следните населени места: гр.Кърджали, села: Прилепци, Резбарци, Опълченско, Айрово, Островица, Вишеград, Глухар, Македонци, Дъждино, Пепелище, Воловарци, Дънгово, Житарник, Лъвово, Седловина, Сипей, Пропаст, Повет, Панчево, Зимзелен, Солище, Скърбино, Невестино, Иванци, Рани лист, Болярци, Крайно село, Срединка, Енчец, Главатарци, Брош, Зелениково, Чилик, Охлювец, Черна скала, Калинка, Царевец, Костино, Божак, Звънче, Крушевска, Чеганци, Голяма бара, Върбенци, Илиница, Крушка, Мартино, Ходжовци, Скална глава, Багра, Зайчино, Севдалина, Ненково, Дъждовница, Ридово, Снежинка, Пъдарци, Пеньово, Старо място, Бленика, Стремци, Соколяне, Три могили, Стремово, Ястреб, Люляково, Горна крепост, Долна крепост, Бели пласт, Мост, Добриново, Черньовци, Черешица, Звиница, Татково, Крин, Бащино, Перперек, Кокиче, Майсторово, Мъдрец, Калоянци, Гняздово, Сватбаре, Чифлик, Висока поляна, Мургово, Миладиново, Рудина, Сестринско, Конево, Долище, Бяла поляна, Страхил Войвода, Широко поле, Зорница, Лисиците, Соколско, Звезделина, Скалище, Гъсково, Орешница, Бялка, Звезден, Жинзифово, Бойно, Звъника, Каменарци, Кокошане, Стражевци, Яребица, Велешани, Кобиляне, Кьосево, Тополчане, Петлино, Висока.
- Община Черноочене, със следните населени места: села: Черноочене, Железник, Нови пазар, Ябълчени, Божурци, Каблешково, Даскалово, Дядовско, Комунига, Копитник, Свободиново, Стражница, Верско, Възел, Бели вир, Безводно, Йончово, Женда, Соколите, Небеска, Средска, Войново, Лясково, Пчеларово, Петелово, Габрово, Каняк, Минзухар, Житница, Водач, Драганово, Вождово, Бостанци, Среднево, Пряпорец, Новоселище, Черна нива, Бакалите, Боровско, Русалина, Босилица, Куцово, Беснурка, Паничково, Мурга, Ночево, Душка, Яворово, Патица, Бърза река.
- Община Ардино, със следните населени места: гр. Ардино, села: Ахрянско, Родопско, Търносливка, Башево, Боровица, Стар Читак, Брезен, Бял извор, Срънско, Голобрад, Горно Прахово, Гърбище, Мак, Теменуга, Долно Прахово, Търна, Дедино, Чернигово, Еньовче, Жълтуша, Главник, Китница, Кроячево, Ленище, Любино, Латинка, Млечино, Искра, Падина, Правдолюб, Дядовци, Русалско, Аврамово, Дойранци, Песнопой, Сполука, Светулка, Бистроглед, Седларци, Синчец, Стояново, Мусево, Паспал, Сухово, Рибарци, Чубрика, Ябълковец, Хромица, Червена скала, Левци, Богатино.
5. Районна прокуратура гр. Перник, със съдебен район обхващаш административно-териториалните граници на:
- Община Перник, със следните населени места: гр. Перник, гр. Батановци, села Драгичево, Рударци, Кладница, Кралев дол, Студена, Боснек, Чуйпетлово, Големо Бучино, Дивотино, Люлин, Богданов дол, Зидарци, Ярджиловци, Черна гора, Селищен дол, Витановци, Мещица, Расник, Радуй, Вискяр, Лесковец, Планиница;
- Община Брезник, със следните населени места: гр. Брезник, села: Арзан, Долни Романци, Гоз, Бабица, Банище,Ръжавец, Бегуновци, Брезнишки извор, Кривонос, Велковци, Гигинци,Гърло, Билинци, Видрица, Муртинци, Долна Секирна, Конска, Кошарево, Красава, Брусник, Горни Романци, Завала, Озърновци, Ярославци, Непразненци, Ноевци, Ребро, Режанци, Садовик, Славковци, Сопица, Станьовци, Душинци, Горна Секирна;
- Община Трън, със следните населени места: гр.Трън, села: Банкя,Забел, Туроковци, Ломница, Богойна, Ездимирци, Глоговица, Зелени град, Милославци, Главановци, Насалевци, Цегриловци, Рани луг, Слишовци, Стрезимировци, Джинчовци, Бохова, Реяновци, Ярловци, Лешниковци, Радово, Берайнци, Студен Извор, Пенкьовци, Кожинци, Костуринци, Стайчовци, Еловица, Долна Мелна, Горна Мелна, Шипковица, Дълга Лука, Къшле, Лева река, Видрар, Докьовци, Горочевци, Ерул, Вукан, Мрамор, Бусинци, Велиново, Милкьовци, Лялинци, Неделково, Парамун, Филиповци, Бутроинци, Мракетинци, Врабча, Проданча.
6. Районна прокуратура гр. Смолян, със съдебен район обхващаш административно-териториалните граници на:
- Община Смолян, със следните населени места: гр. Смолян, села:Алиговска, Арда, Горна Арда, Букаците, Белев Дол, Билянска, Бориково, Бостина, Буката, Виево, Влахово, Вълчан, Върбово, Габрица, Гела, Гоздевица, Горово, Градът, Гудевица, Димово, Дунево, Еленска, Ельово, Заевите, Змиево, Исьовци, Катраница, Киселчово, Кокорово, Кошница, Кремене, Кутела, Левочево, Липец, Лъка, Люлка, Милково, Могилица, Момчиловци, Мугла, Надарци, Орешец, Остри Пазлак, Пещера, Петково, Писаница, Подвис, Полк.Серафимово, Попрелка, Потока, Река, Речани, Ровина, Селище, Сивино, Славейно, Смилян, Соколовци, Солища, Средок, Стикъл, Стойките, Стража, Сърнино, Тикале, Требище, Турян, Търън, Ухловица, Фатово, Хасовица, Чеплетен, Черешките, Черешово, Черешовска река, Чокманово, Широка лъка, Баблон, Водата, Гращица, Кукувица, Магарджица, Чучур;
- Община Баните, със следните населени места: с. Баните, села: Босилково, Вишнево, Вълчан дол, Глогино, Гълъбово, Давидково, Две тополи, Дебеляново, Дрянка, Загражден, Кръстатица, Малка Арда, Малко Крушево, Оряховец, Планинско, Рибен дол, Сливка, Стърница, Траве;
- Община Мадан, със следните населени места: гр. Мадан, села: Арпаджик, Борика, Боровина, Бориново, Букова поляна, Буково, Вехтино, Високите, Вранинци, Върба, Върбина, Въргов дол, Габрина, Галище, Дирало, Долие, Касапско, Кориите, Крайна, Крушев дол, Купен, Леска, Лещак, Ливаде, Ловци, Миле, Митовска, Мъглища, Петров дол, Печинска, Планинци, Равнил, Равнища, Равно нивище, Рустан, Средногорци, Стайчин дол, Тънкото, Уручевци, Цирка, Чурка, Шаренска, Студена;
- Община Рудозем, със следните населени места: гр. Рудозем, села: Боево, Добрева череша, Дъбова, Кокорци, Бяла река, Бърчево, Войкова лъка, Рибница, Грамаде, Оглед, Чепинци, Елховец, Витана, Поляна, Мочуре, Пловдивци, Коритата, Иваново, Борие, Сопотот, Бреза, Равнината;
- Община Чепеларе, със следните населени места: гр. Чепеларе, села: Богутево, Дряновец, Забърдо, Зорница, Лилеково, Малево, Орехово, Острица, Павелско, Проглед, Студенец, Хвойна, курорт Пампорово.
7. Районна прокуратура гр. Ямбол, със съдебен район обхващаш административно-териториалните граници на:
- Община Ямбол със следните населени места: гр. Ямбол;
- Община Тунджа със следните населени места: км. Тунджа, Асеново, Безмер, Болярско, Ботево, Бояджик, Веселиново, Видинци, Генерал Инзово, Генерал Тошево, Голям манастир, Дражево, Драма, Дряново, Завой, Златари, Кабиле, Калчево, Каравелово, Козарево, Коневец, Крумово, Кукорево, Маломир, Меден кладенец, Межда, Миладиновци, Могила, Овчи кладенец, Окоп, Победа, Робово, Роза, Савино, Симеоново, Скалица, Сламино, Стара река, Тенево, Търнава, Ханово, Хаджи Димитрово, Чарган, Челник, Гълъбинци;
- Община Стралджа, със следните населени места: гр.Стралджа, Александрово, Атолово, Богорово, Воденичане, Войника, Джинот, Зимница, Иречеково, Каменец, Леярово, Лозенец, Люлин, Маленово, Недялско, Палаузово, Поляна, Правдино, Първенец, Саранско, Тамарино, Чарда;
- Община Тополовград, със следните населени места: гр. Тополовград, села: Синапово, Срем, Българска поляна, Доброселец, Капитан Петко войвода, Каменна река, Княжево, Мрамор, Орешник, Орлов дол, Планиново, Присадец, Радовец, Светлина, Устрем, Хлябово, Чукарово, Владимирово, Сакарци, Филипово.
В. Разкрива териториални отделения към горепосочените районни прокуратури, считано от 01.01.2019 г., както следва:
1. Териториално отделение в град Белоградчик към РП Видин.
2. Териториално отделение в град Кула към РП Видин.
3. Териториално отделение в град Дряново към РП Габрово.
4. Териториално отделение в град Трявна към РП Габрово.
5. Териториално отделение в град Тервел към РП Добрич.
6. Териториално отделение в град Ардино към РП Кърджали.
7. Териториално отделение в град Брезник към РП Перник.
8. Териториално отделение в град Трън към РП Перник.
9. Териториално отделение в град Мадан към РП Смолян.
10. Териториално отделение в град Чепеларе към РП Смолян.
11. Териториално отделение в град Тополовград към РП Ямбол.”
II.1. Предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да изпрати на министъра на правосъдието предложението за решение на Прокурорската колегия, за съгласуване съгласно изискванията на чл. 30, ал. 2, т. 7 от ЗСВ.
II.2. Внася решението като извънредна точка за разглеждане в заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет на 12 юли 2018 г.
III. При приключила съгласувателна процедура внася предложението в тази му част на заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено на 19 юли 2018 г.

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

2. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Силистра
Кандидати:
- Веселина Милушева Милушева – прокурор в Районна прокуратура - Силистра, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”
- Константин Петров Йовев – прокурор в Районна прокуратура - Силистра, с ранг „прокурор в ОП”
- Петър Христов Петров – административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Дулово, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат:
За Веселина Милушева Милушева - 8 гласа
За Константин Петров Йовев - 0 гласа
За Петър Христов Петров - 2 гласа
На основание чл. 194 б, ал. 4 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Веселина Милушева Милушева – прокурор в Районна прокуратура - Силистра, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, на длъжността „административен ръководител-районен прокурор“ на Районна прокуратура-Силистра, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали)
3. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура - Тополовград
Кандидат:
- Неда Иванова Михалева – изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура – Тополовград, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 10 гласа „за”, 0 гласа „против”, на основание чл. 194 б, ал. 4 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Неда Иванова Михалева – изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура – Тополовград, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, на длъжността „административен ръководител-районен прокурор“ на Районна прокуратура-Тополовград, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали)

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

4. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ, Калин Иванов Белчев - следовател в Национална следствена служба, с ранг „следовател в НСлС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
5. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал.1, т. 2 от ЗСВ, Калин Иванов Белчев от заеманата длъжност „следовател“ в Национална следствена служба, с ранг „следовател в НСлС“, считано от 16.07.2018 г.
6. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ, Любомир Тодоров Николов - прокурор във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
7. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал.1, т. 1 от ЗСВ, Любомир Тодоров Николов от заеманата длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от 13.07.2018 г.
8. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Даниела Костадинова Начева - заместник на административния ръководител на Специализираната прокуратура, с ранг „прокурор в АП” за изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Специализираната прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на встъпване на Иван Стоименов Гешев – административен ръководител на Специализираната прокуратура в длъжност „заместник на главния прокурор” при ВКП до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
9. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “ДОБРА” на Ана Симеонова Василева - прокурор в Районна прокуратура – Дупница.
9.1. Ана Симеонова Василева - прокурор в Районна прокуратура – Дупница, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
10. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Евтим Иванов Евтимов - прокурор в Районна прокуратура - Мездра, с ранг „прокурор в АП“.
10.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА“ на Евтим Иванов Евтимов - прокурор в Районна прокуратура - Мездра, с ранг „прокурор в АП“.
11. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Николай Кръстев Кръстев - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС“.
11.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА“ на Николай Кръстев Кръстев - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС“.
12. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Силвия Борисова Русева - следовател в Следствен отдел в Специализираната прокуратура, с ранг „следовател в НСлС“.
12.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА“ на Силвия Борисова Русева - следовател в Следствен отдел в Специализираната прокуратура, с ранг „следовател в НСлС“.
13. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Светослав Здравков Маринчев - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Бургас, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
14. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Георги Димитров Дуков - прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
15. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Росица Георгиева Дапчева - прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
16. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Манол Георгиев Манолов - прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
17. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мария Ангелова Михайлова - прокурор в Районна прокуратура - Момчилград, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
18. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Александър Цанков Михайлов - прокурор в Районна прокуратура – Карлово, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
19. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Павел Емилов Панов - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
20. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Радослав Георгиев Стоев - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
21. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Зорница Руменова Проданова - прокурор в Районна прокуратура - Хасково, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
22. ОТНОСНО: Предложение от главния прокурор за допълнително обсъждане и преценка на необходимостта от увеличаване броя на действащите прокурори в състава на Комисията по атестирането и конкурсите и съотношението на избираните от общите събрания на ВКП и ВАП съгласно изменението на чл. 9, ал. 1 от Правилата за работата на Прокурорската колегия на ВСС по Протокол № 15/06.06.2018 г.

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение предложението от главния прокурор за допълнително обсъждане и преценка на необходимостта от увеличаване броя на действащите прокурори в състава на Комисията по атестирането и конкурсите и съотношението на избираните от общите събрания на ВКП и ВАП съгласно изменението на чл. 9, ал. 1 от Правилата за работата на Прокурорската колегия на ВСС по Протокол № 15/06.06.2018 г.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

23. ОТНОСНО: Предложение от главния прокурор на Република България за даване на съгласие за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „шофьор-куриер“ в 1 /една/ щ.бр. за длъжност „младши специалист-администратор и домакин“ в щата на Администрацията на главния прокурор

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „шофьор-куриер“ в 1 /една/ щ.бр. за длъжност „младши специалист-администратор и домакин“ в щата на Администрацията на главния прокурор.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

24. ОТНОСНО: Проект на решение по предложение от административния ръководител на Специализираната прокуратура за освобождаване на Детелина Иванова Йотова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител“ на Специализираната прокуратура и назначаване на Кирил Светлозаров Пейчинов - прокурор в Специализираната прокуратура на длъжност „заместник на административния ръководител“ на Специализираната прокуратура

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

24.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 и чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Детелина Иванова Йотова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител“ на Специализираната прокуратура.
24.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Кирил Светлозаров Пейчинов - прокурор в Специализираната прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП” на длъжност „заместник на административния ръководител“ на Специализираната прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС.
25. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Ирена Стоянова Костадинова - прокурор в Районна прокуратура – Русе, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП” на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Русе, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС.

/Закриване на заседанието – 15.14 ч/

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
12.07.2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд