Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
До 23 юли 2018 г. е удължен срокът за предварително проучване на магистратите, желаещи преместване по реда на чл. 194 в СГС и СпНС

16 юли 2018 година

Срокът за предварително проучване на магистратите, желаещи да се преместят по чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт в Софийския градски съд (Гражданско отделение и Търговско отделение), както и в Специализирания наказателен съд, е продължен до 23.07.2018 г. Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на ВСС взе решение за това на проведеното на 16.07.2018 г. заседание. С него се удължава срокът във връзка с решенията по протокол № 21/11.07.2018 г., т. 2 и т. 3.

КСКНСС – СК прилага тази процедура с цел увеличаване на щатната численост за длъжностите „съдия“ в СГС и СпНС, във връзка с високата натовареност на магистратите в двете съдилища, наред с предприетите мерки за увеличаване на щатната численост чрез разкриване на нови щатни длъжности „съдия“ в тези съдилища.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд