Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия връчи отличия на поощрени съдии

17 юли 2018 година

Заседанието на Съдийската колегия започна с тържествено връчване на отличията на съдии, поощрени по реда на чл. 303, ал. 2, от Закона за съдебната власт.

Анна Иванова Палазова – съдия в Апелативен съд – София, получи „личен почетен знак: първа степен – златен“. Със „служебна благодарност и грамота“ бе наградена Павлина Тонева Борисова – съдия в Районен съд – Горна Оряховица.

Отличията бяха връчени от председателстващия заседанието на Съдийската колегия Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд. Той благодари на съдиите за отличната работа, проявения висок морал и техния принос за въздаване на правосъдието.

Анна Палазова благодари за отличието, като сподели вълнението си да получи наградата от магистрати, с които е работила.

Павлина Борисова каза, че е удовлетворена от постигнатото, особено като бивш председател на Районен съд – Горна Оряховица, и от това, че е получила признанието на колегите си.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд