Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не избра административен ръководител – председател на Районен съд – Златоград

17 юли 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 5 гласа „за“ и 8 гласа „против“ не избра Сунай Юсеин Осман за административен ръководител – председател на Районен съд – Златоград.

В проведено обсъждане в Съдийската колегия бе отбелязано, че кандидатът е втори мандат председател на Районен съд – Ардино, който не е изтекъл.

При разглеждане на кандидатурата на Сунай Осман за председател на Районен съд – Златоград, не участва Даниела Марчева – член на ВСС, поради направен отвод.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд