Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС наложи на Емилиан Любенов Лаков – съдия в СРС, дисциплинарно наказание „забележка“

17 юли 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 308, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, наложи на Емилиян Любенов Лаков – съдия в Софийския районен съд, дисциплинарно наказание „забележка“ за извършени нарушения по чл. 307, ал. 2 и ал. 3 от ЗСВ по направеното предложение от ИВСС, за периода 31.10.2016 г. до 10.01.2017 г. Решението е прието с 9 гласа „за“, а петима гласуваха „против“.

С решение по протокол № 19/12.06.2018 г. Колегията прекрати на основание чл. 310, ал. 1 от Закона за съдебната власт дисциплинарното производство срещу Емилиан Лаков – съдия в Софийския районен съд, в частта относно допуснато от него бездействие в период 2011 г. – 31.10.2016 г.

Дисциплинарното дело е образувано по предложение на Инспектората към ВСС и на председателя на Софийския градски съд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд