Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия внася в Пленума на ВСС предложения за изменения и допълнения на НПК, НК, ЗАНН и АПК относно реформа във военното правораздаване

17 юли 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение направените предложения за изменения и допълнения на Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс, Закона за административните нарушения и наказания и Административно-процесуалния кодекс относно реформа във военното правораздаване.

Колегията внася предложенията в заседание на Пленума на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд