Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не взе решение по предложението да одобри кандидатури за командирован национален експерт в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия

17 юли 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не взе решение по предложение да одобри кандидатурите, за командировани национални експерти в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (JUST), за позиция JUST-А-3 в Европейската комисия.

Настоящата процедура е за вакантна позиция в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (JUST), на ЕК - JUST-А-3 – А „Гражданско и търговско правосъдие“, А. 3 – „Дружествено право“, с краен срок за изпращане на кандидатурите в МВнР – 19.07.2018 г. Обява за процедурата е публикувана на интернет сайта на ВСС, а съобщение е изпратено по служебните страници на съдилищата.

Получени са две кандидатури за позицията, за която се изисква притежаване на професионален опит и познания в областта на дружественото право и политиките за корпоративно управление на национално и/или международно ниво, както и отлично владеене на английски език, като владеенето на немски или френски ще се счита за предимство.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд