Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи разглеждането на предложение за откриване на процедура за преназначаване на съдии в Софийския районен съд

17 юли 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за разглеждане в заседанието ѝ на 24.07.2018 г. предложение за откриване на процедура за преназначаване на  съдии по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в Софийския районен съд, Гражданско отделение, от районните съдилища и за броя длъжности.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд