Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС спря административно производство за повишаване на съдии от СРС в СГС и Софийския окръжен съд

17 юли 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет спря административното производство на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт за повишаване на Екатерина Тодорова Стоева – съдия в Софийския районен съд, и Галя Горанова Вълкова – Съдия в Софийския районен съд, на длъжност „съдия“ в Софийския градски съд – гражданска колегия. Двете съдии са преназначени, считано от датата на встъпване в длъжност.

Колегията спря също административното производство на основание на чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт, за повишаване на Таня Петкова Кандилова – съдия в Софийския районен съд, на длъжност „съдия“ в Софийския окръжен съд – гражданска колегия, считано от датата на встъпване в длъжност.

Решенията са свързани с оспорване на приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по приключили конкурси.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд