Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи предложение за продължаване на срока на назначаване на Мария Антова – младши съдия в Окръжен съд – Кюстендил

17 юли 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи по предложение за отмяна на решение на Колегията по протокол № 21/26.06.2018 г., т. 9.13. за назначаване на основание на чл. 160, във връзка с чл. 243 от Закона за съдебната власт, на Мария Емилова Антова – младши съдия в Окръжен съд – Кюстендил, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Кюстендил, считано от 07.07.2018 г.

Предложението е свързано с продължителен болничен, ползван от Мария Антова.

То ще бъде разгледано в следващото заседание на Колегията на 24.07.2018 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд