Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
На 20.07.2018 г. одобрените от Съдийската и Прокурорската колегии кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи ще заявят писмено желанието си за назначаване на съответната длъжност

18 юли 2018 година

Уведомяват се всички одобрени кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, че  процедурата по заявяване на желания по реда на чл. 28, ал. 5 от Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт ще се проведе на 20 юли /петък/ 2018 г. от 10.30 часа в зала № 96 на партерния етаж в Съдебната палата, бул. „Витоша“ № 2, гр. София. Пред членове на колегиите на ВСС кандидатите ще имат възможност лично или чрез пълномощник да заявят писмено желанието си за назначаване на длъжност „младши съдия”, „младши прокурор” и „младши следовател” в поредността съобразно списъците на класираните кандидати и същият брой от следващите кандидати по реда на класирането им. 

Кандидатите, които нямат възможност да присъстват лично могат да заявят чрез упълномощен представител желанието си за назначаване на длъжност „младши съдия“, „младши прокурор“ и „младши следовател“.

Списъците на одобрените кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи са публикувани на интернет сайта на ВСС в раздел „Конкурсни процедури“ – „Конкурс за младши съдии, младши прокурори и младши следователи“ – в съответните подраздели.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд