Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС избра Диана Спасова за административен ръководител на Районна прокуратура – Костинброд

18 юли 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 11 гласа „за“ избра Диана Велчева Спасова за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Костинброд.

Прокурор Спасова има над 24 години юридически стаж изцяло в системата на Прокуратурата на Република България. Професионалната ѝ кариера започва през 1995 г. като "следовател" в Столична следствена служба. От 17.04.2006 г. и към настоящия момент е прокурор в Софийска районна прокуратура. За периода от 01.04.2013 г. до 05.09.2017 е била командирована в Софийска градска прокуратура, Специализирана прокуратура и Окръжна прокуратура – София.

В Концепцията си за стратегическо управление прокурор Спасова определя като приоритетни цели за развитие на Районна прокуратура – Костинброд срочното и качествено приключване на разследването, и решаване на постъпилите дела; намаляване броя на върнатите от съда дела; подобряване на взаимодействието с ръководството и органите на районните полицейски управления, и контролните органи. В работата по административния надзор ще продължи взаимодействието с местните органи на власт и самоуправление. Сред акцентите в Концепцията са  осигуряване на възможност за повишаване квалификацията на прокурорите, както и повишаване качеството на постановените прокурорски актове. Сред останалите цели са ефективно противодействие на престъпността, ефективна борба с корупцията, приоритетна работа по делата с обществен интерес и взетите на специален надзор дела, прозрачност в дейността на прокуратурата и повишаване доверието на обществото към нея.

Въпроси към Диана Спасова зададоха главният прокурор на Република България Сотир Цацаров и Йордан Стоев, във връзка с личната ѝ мотивация за заемане на длъжността, приложимите мерки за решаване на проблема с кадровия недостиг на прокурорите и високата им натовареност, както и становището ѝ във връзка със започналата реформата на съдебната карта.

Кандидатурата на прокурор Спасова бе подкрепена от главния прокурор и Йордан Стоев с аргументи за професионалната ѝ компетентност, точност и конкретност в отговорите на поставените въпроси, качествата ѝ на добър юрист, който се отнася сериозно към своята дейност. Посочено бе, че тя е откроила в концепцията си съществените проблеми в районната прокуратура, като предлага адекватни мерки за тяхното решаване и притежава капацитет да се справи с предизвикателствата в мандата ѝ на административен ръководител.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд