Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Петър Петров Смолички – прокурор в Софийска районна прокуратура

18 юли 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Петър Петров Смолички – прокурор в Софийска районна прокуратура.

На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ Колегията избра чрез жребий дисциплинарен състав: Огнян Дамянов и Светлана Бошнакова - членове,  Пламена Цветанова - председател и докладчик.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение на Инспектората към ВСС за извършено нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 във вр. с чл. 175к, ал. 4 от ЗСВ – действие или бездействие, вкл. нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд