Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение решение на Административен съд – Варна, с което е отменена заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Варна за обръщане на внимание на прокурор Димитър Кайряков

18 юли 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение -  Решение № 986/09.05.2018 г. по административно дело №3553/2017 г. на Административен съд – Варна, с което се отменя заповед № 1079/07.12.2017 г. на административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Варна, по чл. 327 от ЗСВ. С посочената заповед  на Димитър Василев Кайряков – прокурор в Окръжна прокуратура – Варна е наложено дисциплинарно наказание „обръщане на внимание“.

Влязлото в сила решение ще се приложи към кадровото дело на прокурор Кайряков.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд