Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
На 20 юли 2018 г. одобрените от Прокурорската колегия на ВСС кандидати, както и същия брой от следващите кандидати по реда на класирането им ще заявят писмено желанието си за назначаване на длъжностите „младши прокурор“ и „младши следовател“

18 юли 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри, на основание чл. 186, ал.4 от ЗСВ и във връзка с чл. 28, ал. 1 от Наредба № 1/09.02.2017 г., въз основа на резултатите от класирането и становищата на Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия, кандидатите за младши прокурори и младши следователи в рамките на обявените конкурсни длъжности, както и същия брой от следващите кандидати по реда на класирането им.

Кандидатите за младши прокурори и младши следователи лично или чрез упълномощен представител трябва да се явят на 20.07.2018 г. (петък) в 10.00 часа, в зала 96 (партерен етаж) на Съдебната палата, бул „Витоша“ № 2 за да заявят писмено желанието си за назначаване на длъжностите  „младши прокурор“ и „младши следовател“.

Кандидатите са класирани в конкурсите за заемане на 31 свободни длъжности за „младши прокурор“ в районните прокуратури и 12 свободни длъжности за „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните прокуратури , обявени с решение на Прокурорската колегия по протокол № 3/31.01.2018 г.

 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ

КАНДИДАТИ ЗА МЛАДШИ ПРОКУРОРИ

Росица Тошкова Константинова

Елена Георгиева Николова

Ели Асенова Каменова

Ивайло Христов Димитров

Елена Симеонова Геренска

Калина Стоянова Гроздева

Симеон Петров Съркьов

Мирослав Александров Георгиев

Георги Петков Иванов

Петя Иванова Атанасова

Стойчо Делев Стойчев

Ина Кънчева Райчева

Николай Светлинов Василев

Васко Симеонов Пашев

Маруся Василева Димитрова

Росица Илиева Василева

Виолета Здравкова Ангелова

Анелия Йорданова Ангелова

Христофор Пламенов Рачев

Ина Наскова Бончева

Анна Николаева Христова

Боряна Красимирова Иванова

Богомила Николаева Колева

Наталия Георгиева Илиева

Нели Венциславова Стойчева

Димитър Петров Димитров

Александра Захариева Христова

Кристиян Димитров Петров

Петко Николов Попов

Петър Иванов Чираков

Валерия Симеонова Златева

Юлиана Иванова Толева

Десислава Илиянова Садова

Нено Генчев Димов

Стефка Атанасова Янкова - Котрулева

Кирил Петков Русев

Златина Борисова Иванова

Наталия Мирославова Димитрова

Сава Ивайлов Калчев

Богдана Валентинова Стоянова

Илина Александрова Чобанова

Джулия Сашова Божичкова

Антон Борисов Добрев

Албена Ивчова Велчева

Калин Кирилов Василев

Цвятко Митков Геров

Деница Миленова Цекова - Чавдарова

Ралица Диянова Христова

Невена Петрова Ганева

Петър Кирилов Стойнев

Полина Калушкова Друмева

Диян Пламенов Гатев

Мая Петрова Петкова

Радослава Славова Аврамова

Патриция Пламенова Първанова

Александър Георгиев Георгиев

Василики Андониос Сиапера

Даниела Емилова Йорданова

Георги Димитров Божилов

Стефан Любомиров Гачев

Ивайло Емилов Петров

Вероника Костова Николова

 

КАНДИДАТИ ЗА МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ

Елица Венциславова Точева

Ина Кънчева Райчева

Калоян Красимиров Кондев

Диана Пламенова Георгиева

Иван Минев Кайряков

Марина Иванова Лачева - Николова

Цветелина Стоянова Цанева - Андреева

Мая Петрова Петкова

Калоян Жанов Киров

Кирил Петков Петков

Валентин Йорданов Славейков

Галя Димитрова Николова - Щрасер

Мария Кирилова Арсенова

Светла Димитрова Иванова

Георги Константинов Кацаров

Мартин Сашов Христов

Данаил Веселинов Величков

Калоян Любенов Иванов

Съби Бисеров Атанасов

Ненчо Христов Узунов

Георги Любенов Иванов

Пепа Дечкова Господинова - Узунова

Лазура Костадинова Младенова

Даниела Емилова Йорданова

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд