Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2018 г.

19 юли 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2018 г., която се публикува на интернет сайта на Съвета.

Тя показва, че изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 30.06.2018 г. е 54,02% при среден процент на изпълнение 50%.

Основната част от приходите – 73,98% са осигурени от субсидия, 22,24% са постъпления от съдилищата и 3,14% от НАП. Приходите от дейността на органите на съдебната власт бележат ръст от 10,21% в сравнение с месец юни 2017 г.

По отношение на разходите се отчита изпълнение 49,66% за месец юни, като се реализира 7,33% увеличение спрямо същия период на предходната година. Най-ниско – 3,38% е изпълнението на капиталовите разходи за шестте месеца.

Върховният касационен съд е реализирал 44,76% изпълнение на плана на общите разходи, за Върховния административен съд се отчита 51,15%  изпълнение, а за Прокуратурата – 50,58% изпълнение за първото полугодие.

ВСС има 28,80% изпълнение на плана на общите разходи. Изпълнението на бюджета е по-ниско, тъй като средствата за основен ремонт за цялата съдебна система са заложени първоначално в бюджета на Съвета. Националният институт на правосъдието отчита 63,78% изпълнение на плана, Инспекторатът към ВСС – 46,24%, а при съдилищата изпълнението е 51,48%.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд