Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС финансира ремонтни дейности на съдилища

19 юли 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за увеличение по бюджетите за 2018 г. на Районен съд – Провадия за закупуване на огнеупорен сейф за съхранение на класифицирана информация; на Районен съд – Брезник за извършване на основен ремонт на външно стълбище и входна врата; на Районен съд – Кула за текущ ремонт на съдебна зала и подмяна на 2 броя врати на зала; на Районен съд – Поморие за обзавеждане на две канцеларии; на Районен съд – Силистра за извършване на ремонтни дейности за газификация на котелно помещение.

С решение на Пленума се правят корекции по бюджетите на Районен съд – Добрич за доставка и монтаж на климатик и шредер, на Районен съд – Раднево за доставка и монтаж на климатик; на Районен съд – Левски за закупуване на три броя климатици за работни помещения, и на Районен съд – Велико Търново за закупуване на общо 9 броя климатици за работни помещения, монтаж и демонтаж на климатични системи. Увеличена е издръжката и на Административен съд – Русе с цел подмяна на дефектирал топлообменник.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд