Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС упълномощи представляващия да прекрати договор за подготовка на обществени поръчки за изграждане на пожароизвестителни инсталации в сгради на съдебната власт

19 юли 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС да подпише споразумение за прекратяване на договора за подготовка и изготвяне на пълен набор от документи за обществени поръчки за осигуряване на достъпна среда и изграждане на пожароизвестителни инсталации в сгради на съдебната власт, съгласно утвърдени обекти в Инвестиционната програма на ВСС за 2017 г., сключен между Съвета и „Бим Консултинг“ ООД, по взаимно съгласие.

Причина за това са специфичните обстоятелства, които трябва да се съобразят за всяка конкретна съдебна сграда при изготвяне на документите за обществени поръчки за осигуряване на достъпна среда и изграждане на пожароизвестителни инсталации.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд