Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС утвърди образци на заявления при кандидатстване за настаняване в имоти на съдебната власт

19 юли 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди образците на заявление – Приложение № 1, и декларация – Приложение № 2, на основание чл. 16, ал. 3 от Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на Висшия съдебен съвет за жилищни нужди, приети от Пленума на ВСС с решение по протокол № 19/05.07.2018 г., т. 64.1.

Утвърдените образци се публикуват на интернет страницата на ВСС.

Приложение № 1 по чл. 16, ал. 1 от Правилата, представлява заявление от кандидат за настаняване под наем в жилище от жилищния фонд на ВСС.

Приложение № 2 по чл. 16, ал. 2 представлява декларация за семейното и имотно състояние на кандидатите за настаняване.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд