Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС се разпореди с ползването на недвижим имот – частна държавна собственост за жилищни нужди в гр. Перник

19 юли 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет отмени решението си по протокол № 16/25.05.2017 г., т. 39, с което е предоставен на Прокуратурата на Република България апартамент в гр. Перник, и възложи правото на стопанисването му на Районен съд – Перник. Решението е взето на основание чл. 387 и чл. 388, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 2, б. „б“ и чл. 22, ал. 3 от Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на ВСС за жилищни нужди. Повод за преразпределянето на имота е писмо на главния прокурор, с което информира Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС, че към момента ведомственото жилище е свободно.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд