Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС упълномощи представляващия да сключи договор за получаване на безвъзмездно право на управление на имот за нуждите на Районен съд – Луковит

19 юли 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия Съвета да сключи договор с областния управител на област Ловеч за предоставяне на безвъзмездно и безсрочно право на управление на Пленума на ВСС, за нуждите на Районен съд – Луковит, върху част от недвижим имот – частна държавна собственост. Предоставят се част от административна сграда и свързана с нея сграда (киносалон).

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд