Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС предостави за обсъждане предложения на военните съдилища за изменения и допълнения на НПК, НК, ЗАНН и АПК

19 юли 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изпрати на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд предложения за изменения и допълнения на Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс, Закона за административните нарушения и наказания и Административно-процесуалния кодекс, за обсъждане и изразяване на становища до 14.09.2018 г. Предложенията са направени от Военен съд – Пловдив, Военен съд – Сливен, Военен съд – София и Военно-апелативен съд.

В същия срок по решение на Прокурорската колегия трябва да бъдат представени становища на военните прокурори и следователи в страната по отношение на реформата на военното правораздаване.

След обобщаване на всички предложения от Комисията по правни и институционални въпроси, те ще бъдат внесени за обсъждане от Пленума на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд