Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА СЪДЕБНИТЕ СЪВЕТИ - 2018 г.

Декларация от Лисабон за водеща положителна промяна - 2018 г.

Работен план на ЕМСС 2018-2019 г.

Доклад от Цветинка Пашкунова, Атанаска Дишева, Гергана Мутафова и Даниела Машева - членове на Висшия съдебен съвет, от участие в Общо събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети за 2018 г., проведено в гр. Лисабон, Португалия на 30.05-01.06.2018 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд