Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи поради пенсиониране Нина Иванова Каменова – съдия в Районен съд – Лом

24 юли 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ от Закона за съдебната власт, поощри Нина Иванова Каменова – съдия в Районен съд – Лом, с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен“, за безупречно и високопрофесионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

Предложение за награждаването ѝ е направено от Милена Бранкова – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Монтана. В него се посочва, че съдия Каменова има над 36 години общ юридически стаж в органите на съдебната власт. Работила е последователно като „стажант-съдия“ и „младши съдия“ в Окръжен съд – Лом, след което и до настоящия момент – като съдия в Районен съд – Лом. Била е председател и заместник-председател на съда. Тя се отличава с проявените висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, както и с достойно поведение.

Съдийската колегия на ВСС освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ Нина Каменова от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд – Лом, считано от 04.08.2018 г., поради пенсионирането ѝ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд