Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи поради пенсиониране Диана Атанасова Хитова – съдия във Върховния касационен съд

24 юли 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт поощри Диана Атанасова Хитова – съдия във Върховния касационен съд, с отличие „служебна благодарност и грамота“ за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

Предложение за награждаването ѝ е направено от Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд. Тя има над 10 години и 2 месеца юридически стаж в органите на съдебната власт. Работила е като адвокат, била е народен представител в 40-то Народно събрание, член на Комисията за защита на конкуренцията, и от 05.07.2012 г. е съдия във Върховния касационен съд. Посочва се, че с поведението си на магистрат, спазващ всички правила на професионалната етика, и с изпълнението на служебните си задължения, съдия Хитова е допринесла за утвърждаване престижа на съдебната власт.

Съдийската колегия на ВСС на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ освободи Диана Атанасова Хитова от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния  касационен съд, считано от 06.08.2018 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд