Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Стефи Кирилова Гълъбова – следовател в Следствения отдел при СГП

25 юли 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Стефи Кирилова Гълъбова – следовател в Следствения отдел при Софийска градска прокуратура. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, Колегията избра чрез жребий дисциплинарен състав: Калина Чапкънова и Георги Кузманов – членове и Пламен Найденов – председател и докладчик.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение от административния ръководител на Софийска градска прокуратура за извършено дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 2, предложение второ от ЗСВ – действие или бездействие, което неоправдано забавя производството.

Срещу следовател Гълъбова вече е образувано дисциплинарно производство - дисциплинарно дело № 19 по описа на ВСС за 2018 г.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд