Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС потвърди заповед на и. ф. административния ръководител на Районна прокуратура - Варна, с която се налага дисциплинарно наказание „забележка“ на Стамен Стаматов – прокурор в Районна прокуратура – Варна

25 юли 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет потвърди, на основание чл. 314, ал. 4 от ЗСВ, наложеното със Заповед № РД-04-289/30.05.2018 г., на Красимир Конов - изпълняващ функциите административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура - Варна, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ „забележка“ на Стамен Стоянов Стаматов – прокурор в Районна прокуратура - Варна.

Заповедта на и. ф. административния ръководител на Районна прокуратура - Варна, ведно с решението на ВСС ще бъдат приложени към кадровото досие на прокурора.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд