Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колПрокурорската колегия на ВСС потвърди заповед на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, с която се налага дисциплинарно наказание на Искра Георгиева – следовател в Следствения отдел при Софийска градска прокуратура

25 юли 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет потвърди, на основание чл. 314, ал. 4 от ЗСВ, наложеното със Заповед № 1488/15.05.2018 г., на Емилия Русинова - административен ръководител – градски прокурор на Софийска градска прокуратура, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ „забележка“ на Искра Николова Георгиева – следовател в Следствения отдел при Софийска градска прокуратура. Заповедта на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, ведно с решението на ВСС ще бъдат приложени към кадровото досие на следователя.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд