Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи дати за събеседване с кандидатите за административен ръководител на Районна прокуратура – Плевен и на Районна прокуратура - Сливница

25 юли 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи 19.09.2018 г. за дата, на която да се проведе събеседване с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител на Районна прокуратура – Плевен и 26.09.2018 г. за събеседване и избор на административен ръководител на Районна прокуратура – Сливница.
Процедурата за Районна прокуратура – Плевен е открита с решение на Прокурорската колегия по протокол № 14/23.05.2018 г., като единственият кандидат е Пламен Петков Петков - прокурор в Районна прокуратура – Плевен. Предходната процедура, в която са участвали трима кандидати е приключила на 13.12.2017 г. без избор на административен ръководител.
На 19.09.2018 г. ще се проведе и събеседване с кандидатите за административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура.
Процедурата за Районна прокуратура – Сливница е открита с решение на Прокурорската колегия по протокол № 16/13.06.2018 г. и единственият кандидат Пламен Дончев Петков е прокурор в Софийска районна прокуратура. При последната процедура за избор на административен ръководител, обявена с решение на Прокурорската колегия по протокол № 9/21.03.2018 г. не са постъпили кандидатури.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд