Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри Параскева Кръстева Кръстева – прокурор в Окръжна прокуратура – Враца с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“

25 юли 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ от Закона за съдебната власт, поощри Параскева Кръстева Кръстева – прокурор в Окръжна прокуратура – Враца, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за поощряване на прокурор Кръстева е направено от главния прокурор на Република България Сотир Цацаров.

Параскева Кръстева има над 38 години юридически стаж и е заемала последователно следните длъжности: съдия в Районен съд – Враца, прокурор и окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Враца, като от 16.04.2014 г. и към настоящия момент заема длъжността „прокурор“.

С решение на Прокурорската колегия от днес прокурор Кръстева се освобождава от заеманата длъжност, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 – навършване на 65-годишна възраст, считано от 03.08.2018 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд