Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Поради предстоящо изтичане на мандата, окръжният прокурор на Окръжна прокуратура – Смолян бе определен за изпълняващ функциите административен ръководител

25 юли 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Тодор Стефанов Деянов – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Смолян за изпълняващ функциите на административен ръководител до встъпването в длъжност на нов административен ръководител. На 29.07.2018 г. изтича първият мандат на Тодор Деянов като окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Смолян. С решение на Прокурорската колегия по протокол № 14/23.05.2018 г. е открита процедура за избор на административен ръководител.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд