Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС ще изпрати писма до кметовете и общинските съветници на всички общини от съдебните райони на районните прокуратури, които предстои да бъдат закрити от 01.01.2019 г.

25 юли 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри проект на писмо-отговор до кметовете и общинските съветници на всички общини от съдебните райони на районните прокуратури, които ще бъдат закрити от 01.01.2019 г., което ще бъде изпратено от  главния прокурор на Република България, от името на колегията.

Чрез писмото ще бъде разяснено, че въпреки закриването на единайсетте районни прокуратури в Белоградчик, Кула, Дряново, Трявна, Тервел, Ардино, Брезник, Трън, Мадан, Чепеларе и Тополовград, като самостоятелни органи на съдебната власт, в разкритите на тяхно място  териториални отделения в съответните населени места ще продължат да работят както прокурори, така и съдебни служители.

Прокурорите, които ще работят в териториалните отделения ще изпълняват и занапред в пълен обем законовите си задължения, включително ще участват в съдебни заседания в съответния съд, ще дават дежурства и ще приемат граждани.

С оптимизирането няма да бъде нарушен достъпът на гражданите и институциите до прокуратурата, а напротив – ще се осигури възможност за по-качествена и срочна нейна работа. Районната прокуратура, към която е териториалното отделение ще има съдебен район, включващ общините и населените места на закритите районни прокуратури и дейността по правоприлагане на тези територии ще бъде обезпечена от всички прокурори от районната прокуратура със седалище областния град.

Решенията на Прокурорската колегия са във връзка с постъпили възражения и декларации от община Ардино, Община Мадан, Община Рудозем и община Чепеларе.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд