Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

СЪОБЩЕНИЕ

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШЕНО ТРЕТО КЛАСИРАНЕ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ПРОКУРОР” В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ

 

Във връзка постъпило заявление от класирания кандидат за Районна прокуратура - Провадия, че няма да заеме длъжността, на която е класиран и няма да участва повече в класирането, се уведомява следващият по реда на класирането кандидат за Районна прокуратура – Провадия - Пресиян Георгиев Георгиев, че :

- в 3 дневен срок от датата на публикуване на класирането следва да подаде лично или чрез упълномощен представител в администрацията на Висшия съдебен съвет, в отдел „Конкурси на магистрати“ заявление, съгласно чл. 29, ал. 3 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, а

- в 7-дневен срок от датата на публикуване на класирането следва да подаде в деловодството на администрацията на Висшия съдебен съвет декларация по чл. 19а от Закона за съдебната власт.

 

Образецът на заявлението по чл. 29, ал. 3 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. се намира на страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Важно”, Правила и образци на заявления, Заявление по образец 16 към чл. 29, ал. 3 - /потвърждаване заемането на длъжност в конкурс за първоначално назначаване/ (doc)

 

Образецът на декларация по чл. 19а от Закона за съдебната власт се намира на страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Важно”, Правила и образци на заявления, Декларация по чл. 19а, ал. 1 от ЗСВ за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имущество и за наличието на частен интерес (xlspdf)

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд