Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство на Николай Белев Василев – съдия в Софийския районен съд

31 юли 2018 година

По предложение на комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Николай Белев Василев – съдия в Софийския районен съд. Решението е взето единодушно с 9 гласа подкрепа.

Дисциплинарното производство за налагане на дисциплинарно наказание на съдия Николай Василев е инициирано от Инспектората към ВСС, въз основа на Акт за резултати от извършена проверка в СРС – наказателно отделение. В предложението на ИВСС се твърди допуснато от съдия Василев неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони за изготвяне на съдебните актове по разпределените дела – дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 1 от ЗСВ. Предмет на дисциплинарното дело са 213 наказателни дела, обявени за решаване от 18.02.2014 г. до 13.07.2017 г., по които към 30.10.2017 г. няма постановен съдебен акт, както и 193 наказателни дела с постановен съдебен акт след законови срок – съдебните актове са постановени между 10.07.2015 г. – 19.07.2017 г., по дела, обявени за решаване между 09.02.2015 г. и 16.03.2017 г.

На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, Колегията избра чрез жребий дисциплинарен състав: Красимир Шекерджиев и Боян Новански - членове и Севдалин Мавров - председател и докладчик.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд