Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство на Бисерка Василева Памукова – съдия в Софийския районен съд

31 юли 2018 година

По предложение на комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Бисерка Василева Памукова – съдия в Софийския районен съд. Решението е взето единодушно с 9 гласа „за“.

Дисциплинарното производство за налагане на дисциплинарно наказание на съдия Бисерка Памукова е инициирано от Инспектората към ВСС, въз основа на Акт за резултати от извършена проверка в СРС – наказателно отделение. В предложението на ИВСС се твърди допуснато от съдия Памукова неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони за изготвяне на съдебните актове по разпределените ѝ дела – дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 1 от ЗСВ. Посочени са 187 броя наказателни дела, по които към 30.10.2017 г. не са изготвени съдебните актове, обявени за решаване през 2015 г., 2016 г. до 14.07.2017 г., както и 38 наказателни дела, чиито съдебни актове са изготвени след изтичане на предвидения в закона срок.

На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, Колегията избра чрез жребий дисциплинарен състав: Вероника Имова и Даниела Марчева – членове, и  Стефан Гроздев - председател и докладчик.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд