Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС освободи от длъжност Таня Атанасова Радуловска – съдия в Софийския районен съд

31 юли 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт освободи Таня Атанасова Радуловска от заеманата длъжност „съдия“ в Софийския районен съд, считано от 01.09.2018 г. Тя е задължена да приключи в този срок възложените ѝ за разглеждане дела.

Решението е във връзка с подадена от Таня Радуловска молба за освобождаване от длъжност.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд