Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи разглеждането на предложение за определяне на изпълняващ функциите председател на Районен съд – Дряново

31 юли 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет със 7 гласа подкрепа и един „против“ отложи разглеждането на предложение на Комисията по атестирането и конкурсите за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Дряново.

Предложението е направено във връзка с изтичащия на 02.08.2018 г. мандат на настоящия председател, и необходимостта от неговото преназначаване на заеманата преди това съдийска длъжност.

Съдийската колегия отложи произнасянето по направеното предложение, във връзка с необходимостта от обсъждане на решение по протокол № 45/07.11.2017 г.

В разглеждането на предложeниeто не участва Атанаска Дишева, поради направен отвод.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд