Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи решение за повторно определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Дупница

31 юли 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на предложение на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 168, ал. 8 от ЗСВ и в изпълнение на решение на Съдийската колегия по протокол № 45/07.11.2017 г., да се определи Ели Георгиева Скоклева – съдия в Районен съд – Дупница, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Дупница.

С решение на Съдийската колегия по протокол № 23/10.07.2018 г. за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ е определена Людмила Василева Панайотова – заместник-председател на Районен съд – Дупница, която обаче е във временна нетрудоспособност.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд