Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не взе решение по предложение за продължаване с до шест месеца срока на назначението на Мария Емилова Антова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Кюстендил

31 юли 2018 година

Съдийската колегия на ВСС с 4 гласа „за“ и 4 гласа „против“ не взе решение по направените от Комисията по атестирането и конкурсите предложения СК да отмени решението си по протокол № 21/26.06.2018 г., т. 9. 13 за назначаване на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от ЗСВ, на Мария Емилова Антова – младши съдия в Окръжен съд – Кюстендил, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Кюстендил, считано от 07.07.2018 г., и за продължаване на срока на назначението ѝ като младши съдия с до шест месеца.

Предложения в тази насока са направени от административния ръководител на Окръжен съд – Кюстендил, поради ползван от младши съдия Антова отпуск преди раждане. Изразени бяха становища, че е възможно прекъсване на отпуска с цел встъпването ѝ в длъжност „съдия“ в Районен съд – Кюстендил.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд