Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС проведе извънредно атестиране на четирима съдии

31 юли 2018 година

Съдийската колегия на ВСС проведе, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Венета Стоянова Георгиева – съдия в Софийски районен съд, Мариана Мавродиева Мавродиева – съдия в Окръжен съд – Стара Загора, Филип Владимиров Владимиров и Емилия Георгиева Донкова – Найчева – съдии в Окръжен съд - София и прие комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд