Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
В ПАМЕТ НА ИВАН НЕДЕВ – дългогодишен съдия във Върховния касационен съд

  Почина Иван Недев – дългогодишен съдия в Наказателната колегия на Върховния касационен съд.

Професионалният му път на магистрат преминава през всички нива на съдебната система – съдия в Районен съд – Дупница, съдия, заместник-председател и председател на Окръжен съд – Кюстендил, съдия във Върховния касационен съд и председател на Първо наказателно отделение. Отличен с личен „почетен знак: първа степен – златен“ за проявени висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения.

Членовете на Висшия съдебен съвет се присъединяват към скръбта на близките на починалия!

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!

(прощаването с Иван Недев ще се състои на 15.08.2018 г. от 13 ч. в гробищен парк „Бакърена фабрика“)

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд