Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПО ПОВОД ПРОТЕСТ НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ,

         По повод организиран протест срещу решение на Висшия съдебен съвет от 19.07.2018 г. за закриване на Районна прокуратура – Чепеларе и разкриване на териториално отделение към Районна прокуратура – Смолян, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет Ви уверява, че Вашата община, както и гражданите на останалите общини с преструктурирани районни прокуратури в териториални отделения, няма да бъдат лишени от прокурорско присъствие. Отново посочваме, че не се предвижда съкращаване на щатни длъжности „прокурор“ в съответните териториални отделения. Прокурорите, които работят в Районни прокуратура - Белоградчик, Районна прокуратура - Кула, Районна прокуратура - Дряново, Районна прокуратура - Трявна, Районна прокуратура - Тервел, Районна прокуратура - Ардино, Районна прокуратура - Брезник, Районна прокуратура - Трън, Районна прокуратура - Мадан, Районна прокуратура - Чепеларе и Районна прокуратура – Тополовград, ще продължат да изпълняват функциите си след 01.01.2019 г. в новосъздадените териториални отделения. Те ще осъществяват в пълен обем законовите си задължения, свързани с участие в съдебни заседания в съответния съд, даване на дежурства и прием на граждани. Гражданите и институциите ще имат пълен достъп до прокуратурата, тъй като тези общини и техните населени места се включват в съдебния район на районните прокуратури, в чийто състав е териториалното отделение.

         Припомняме, че решенията за закриване на районни прокуратури и създаване на териториални отделения в 11 общини, са взети след задълбочен анализ на данните за натовареност с цел оптимизиране на работата  на прокуратурата и постигане на по-висока ефективност. Направена е внимателна преценка и анализ на няколко основни критерия:

- трайно много ниска или извънредно висока натовареност /на прокуратурата и индивидуална на прокурор/

- ниски стойности на натовареност по показателя „досег със съда“, който включва всички актове и действия на прокурор във връзка с дейността на съда

- комплексни фактори: население на районите на действие на всяка РП, брой общини, разстояние до областния център, специфични особености на района и др.

- кадрова обезпеченост /щатна численост на магистрати и служители/, нeколкократно проведени процедури и/или прекратени процедури за избор на административни ръководители поради липса на кандидати.

Подробна информация за дейността на Районна прокуратура – Чепеларе е предоставена от Прокуратурата на Република България: https://www.prb.bg/bg/news/aktualno/syob-sht-enie-5

Решенията за преструктуриране на районните прокуратури са обсъдени и приети в поредица открити заседания на Прокурорската колегия и Пленума на Висшия съдебен съвет, които съобразно Закона за съдебната власт се излъчват онлайн и могат да бъдат проследени от всеки заинтересован. Информацията за решенията своевременно е обявявана на интернет сайта на ВСС и предоставяна на медиите.

         Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се надява гражданите на общините с териториални отделения да приемат спокойно промяната, която засяга само организационната структура на Прокуратурата на Република България и не ограничава достъпа до правосъдие.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд