Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
В памет на проф. д-р Кино Лазаров

   27 август 2018 година

Почина проф. д-р Кино Лазаров – доайен на административното право и процес в Република България и един от радетелите за възстановяване на Върховния административен съд в българската правна система.

Проф. Кино Лазаров е бил съдия в Районен съд – Плевен в периода 1957 – 1965 г. От месец юни 1970 г. до месец януари 2006 г. е научен сътрудник и професор в Института по правни науки при БАН, като е бил директор на Института за държавата и правото при БАН от 1994 г. до 1995 г. Дългогодишен преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и ПУ „Паисий Хилендарски“, проф. Лазаров е автор на научни трудове, голяма част от които са публикувани във Франция, Германия, Русия, Полша, Чехия и Словакия. Бил е член на комисията по изготвяне на Конституцията на Република България, участвал е в създаването на множество законопроекти, сред които сега действащия Административно-процесуален кодекс.

Проф. Лазаров е бил член на три консултативни съвета по законодателството към Народното събрание, носител е на орден „Кирил и Методий“ I-ва степен.

Жизненият и професионален път, академичната дейност и личните интереси на проф. Лазаров бяха обвързани и посветени на развитието на българската правна мисъл и административното правораздаване.

Членовете на Висшия съдебен съвет и служителите в администрацията се присъединяват към скръбта на семейството и близките на проф. Кино Лазаров!

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд