Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
В памет на проф. доктор по право Николай Натов

       04 септември 2018 година

Членовете на Висшия съдебен съвет и служителите в администрацията  изразяват дълбоки и искрени съболезнования към семейството и близките на проф. Николай Натов!

Юридическата, академичната и студентската ни общност загуби един от най-авторитетните юристи и преподаватели в областта на международното право.

Житейският и професионален път на проф. Натов бе обвързан с Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Като автор на научни трудове и учебници, университетски преподавател, международен лектор и ръководител на Катедрата по международно право и международни отношения проф. Натов даде своя принос към международното признание на българската правна мисъл и образование в областта на правото и международните отношения.

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА МУ!

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд