Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие позиции във връзка с предложенията на Изпълнителния борд на ЕМСС относно статута на НССВ на Полша и измененията в устава ѝ по отношение на съдебните съвети на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

13 септември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази позиция „въздържал се“ по предложението на Изпълнителния борд на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) за временно прекъсване членството на Националния съвет на съдебната власт на Полша. След проведено гласуване позиция „въздържал се“ изразиха 13 членове на ВСС, 4-ма гласуваха за „изразява съгласие“ и един за „изразява несъгласие“.

Единодушно Пленумът на ВСС определи Вероника Имова и Олга Керелска за участие в извънредното Общо събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети, което ще се проведе на 17.09.2018 г. (понеделник) в гр. Букурещ, Румъния. Те получиха мандат за гласуване на изразената позицията на ВСС по предложението на Изпълнителния борд на ЕМСС.

С решение от днес, Пленумът на ВСС подкрепи предложеното от Изпълнителния борд изменение в чл. 6.1 на Устава на ЕМСС по отношение на съдебните съвети на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в ЕМСС след Брексит и даде мандат на определените членове на ВСС за гласуване на позицията на ВСС. Според новия текст „Членството е отворено за всички национални институции на държавите членки на Европейския съюз, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в преходния период, договорен с Европейския съюз (т.е. до 31 декември 2020 г.), които са независими от изпълнителната и законодателната власт, или които са автономни и които осигуряват окончателната отговорност за подкрепата на съдебната власт при независимото правораздаване“. 

Срещата на Общото събрание ще се проведе в рамките на съвместната среща на проектните екипи на ЕМСС за 2018-2029 г. За участие в нея, с решение на ВСС по протокол № 21/19.07.2018 г., са определени и командировани членовете на ВСС Вероника Имова и Пламен Найденов – проект 1 Независимост и отчетност § качество на правосъдието; Олга Керелска и Калина Чапкънова – проект 2 Обществено доверие и имидж на правосъдието.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд