ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ПРЕД ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА ВСС
 ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 1 - вх.№ /дата ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 - вх.№ /дата ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 3 - вх.№ /дата ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 4 - вх.№ /дата
Аделина Кандова главен експерт ВСС-6881/08.06.2018 ВСС-6880/08.06.2018
ВСС-5888/14.05.2019
   
Адриана Бухова главен експерт ВСС-6984/08.06.2018 ВСС-6985/08.06.2018
ВСС-5845/14.05.2019
   
Ана Топалова главен експерт ВСС-6855/07.06.2018 ВСС-6520/05.06.2018
ВСС-5424/02.05.2019
   
Анелия Станкова младши специалист ВСС-6772/07.06.2018 ВСС-6382/01.06.2018
ВСС-5760/13.05.2019
   
Анелия Иванова старши експерт

ВСС-6958/08.06.2018
ВСС-6629/30.05.2019

ВСС-6959/08.06.2018
ВСС-5945/15.05.2019

   
Анелия Чомакова главен експерт ВСС-6847/07.06.2018 ВСС-6578/05.06.2018
ВСС-5896/14.05.2019
   
Анелия Лозанова финансов контрольор ВСС-6851/07.06.2018 ВСС-6447/04.06.2018
ВСС-5084/19.04.2019
  ВСС-8215/29.06.2018
Анжела Цветанова старши експерт ВСС-6990/08.06.2018 ВСС-6990/08.06.2018
ВСС-5966/15.05.2019
   
Антонина Стоянова старши експерт   ВСС-6671/06.06.2018
ВСС-5530/07.05.2019
   
Антонина Романова началник отдел   ВСС-6487/04.06.2018
ВСС-5468/03.05.2019
  ВСС-10257/09.08.2018
Ася Вергилова старши експерт ВСС-7025/08.06.2018 ВСС-6522/05.06.2018
ВСС-5866/14.05.2019
   
Благой Кирилов сътрудник на комисия   ВСС-6874/08.06.2018
ВСС-5969/15.05.2019
   
Божана Ненкова финансов контрольор ВСС-7062/11.06.2018 ВСС-6400/01.06.2018
ВСС-5441/03.05.2019
   
Божидар Илиев старши експерт ВСС-6981/08.06.2018 ВСС-6983/08.06.2018
ВСС-5938/15.05.2019
   
Борислав Стаменов шофьор ВСС-6789/07.06.2018      
Валентина Тесовска старши специалист ВСС-6950/08.06.2018 ВСС-6949/08.06.2018
ВСС-5887/14.05.2019
   
Валери Михайлов директор на дирекция ВСС-6858/07.06.2018 ВСС-6859/07.06.2018
ВСС-998/28.01.2019
ВСС-5788/13.05.2019
   
Ваня Панагонова главен експерт   ВСС-7571/18.06.2018
ВСС-9156/13.07.2018
ВСС-5433/13.05.2019
  ВСС-9156/13.07.2018
Васил Пеловски главен експерт ВСС-2912/05.03.2019
ВСС-8443/05.07.2019
ВСС-5448/03.05.2019    
Васил Михов директор на дирекция ВСС-6314/06.06.2018 ВСС-6314/31.05.2018    
Вера Лишева главен експерт ВСС-6585/06.06.2018 ВСС-6585/05.06.2018
ВСС-6111/17.05.2019
   
Вероника Иванова младши експерт ВСС-13665/13.11.2018 ВСС-14597/30.11.2018
ВСС-5386/30.04.2019
   
Весела Главчева - Николова старши експерт ВСС-13667/13.11.2018
ВСС-9613/01.08.2019
ВСС-15330/13.12.2018
ВСС-5844/14.05.2019
   
Виолета Стефанова главен експерт ВСС-7024/08.06.2018 ВСС-6334/31.05.2018
ВСС-5707/10.05.2019
   
Виолета Георгиева административен секретар   ВСС-6667/06.06.2018
ВСС-5780/13.05.2019
  ВСС-14003/19.11.2018
Владимир Димитров и.д. началник отдел ВСС-6706/06.06.2018 ВСС-6706/06.06.2018
ВСС-5774/13.05.2019
   
Владимира Малинова главен експерт ВСС-6920/08.06.2018 ВСС-6906/08.06.2018    
Габриела Димитрова младши експерт   ВСС-6575/05.06.2018
ВСС-5418/02.05.2019
   
Галина Хаджиева старши експерт

ВСС-6947/08.06.2018

ВСС-12763/23.10.2018

ВСС-6948/08.06.2018
ВСС-5903/14.05.2019
   
Галя Иванова главен специалист ВСС-6781/07.06.2018 ВСС-6368/31.05.2019
ВСС-5664/09.05.2019
   
Георги Радков системен администратор ВСС-6848/07.06.2018 ВСС-6448/04.06.2018
ВСС-5281/24.04.2019
   
Георги Игнатов младши експерт ВСС-7002/08.06.2018 ВСС-7003/08.06.2018    
Георги Бошнаков главен експерт ВСС-6731/07.06.2018
ВСС-7805/26.06.2019
ВСС-6733/07.06.2018
ВСС-5793/13.05.2019
   
Гинка Георгиева ръководител сектор ВСС-6835/07.06.2018 ВСС-6837/07.06.2018
ВСС-5857/14.05.2019
   
Дамян Бакалов ръководител сектор   ВСС-6587/05.06.2018
ВСС-5359/25.04.2019
   
Даниела Димитрова младши експерт ВСС-14748/04.12.2018 ВСС-15741/27.12.2018
ВСС-5574/08.05.2019
   
Даниела Петровска директор на дирекция ВСС-6780/07.06.2018 ВСС-6804/07.06.2018
ВСС-4914/15.04.2019
   
Даниела Иванова сътрудник на комисия ВСС-6923/08.06.2018 ВСС-6909/08.06.2018
ВСС-5899/14.05.2019
   
Даниела Янкова главен експерт ВСС-2679/25.02.2019 ВСС-3779/22.03.2019    
Деляна Петрова главен експерт   ВСС-6477/04.06.2018
ВСС-5864/14.05.2019
   
Дениза Павлова директор на дирекция ВСС-12270/12.10.2018 ВСС-6891/08.06.2018
ВСС-5874/14.05.2019
   
Деница Захариева началник на отдел ВСС-6312/06.06.2018 ВСС-6312/31.05.2018
ВСС-5280/24.04.2019
   
Денка Русева главен експерт ВСС-6986/08.06.2018 ВСС-6989/08.06.2018
ВСС-5846/14.05.2019
   
Диана Манчева сътрудник на комисия ВСС-6766/07.06.2018 ВСС-6439/04.06.2018
ВСС-5766/13.05.2019
   
Диана Стоянова главен експерт ВСС-6914/08.06.2018 ВСС-6434/01.06.2018
ВСС-5673/09.05.2019
   
Диляна Янкова главен експерт ВСС-6903/08.06.2018 ВСС-6583/05.06.2018
ВСС-5672/09.05.2019
   
Димитър Димитров главен експерт ВСС-9944/01.08.2018 ВСС-12046/08.10.2018
ВСС-5983/15.05.2019
   
Димитър Шиклев главен експерт   ВСС-6508/04.06.2018
ВСС-5967/15.05.2019
   
Доротея Бочева-Брезина главен експерт ВСС-6765/07.06.2018 ВСС-6571/05.06.2018
ВСС-5655/09.05.2019
   
Евгени Йорданов шофьор ВСС-6786/07.06.2018      
Евгения Кръстева главен експерт ВСС-6756/07.06.2018 ВСС-6857/07.06.2018
ВСС-5914/15.05.2019
   
Евгения Кънева главен експерт ВСС-12654/19.10.2018      
Евгения Кънева началник отдел ВСС-12769/23.10.2018 ВСС-13888/16.11.2018
ВСС-5880/14.05.2019
   
Евелина Иванова главен експерт ВСС-448/15.01.2019      
Елена Караиванова главен експерт ВСС-7030/08.06.2018 ВСС-7031/08.06.2018
ВСС-5984/15.05.2019
   
Елена Анина старши експерт ВСС-6876/08.06.2018 ВСС-6875/08.06.2018
ВСС-5736/10.05.2019
   
Елеонора Савова началник на отдел ВСС-7009/08.06.2018 ВСС-6688/06.06.2018
ВСС-5776/13.05.2019
   
Елисавета Илиева началник на отдел и главен счетоводител ВСС-6995/08.06.2018 ВСС-6994/08.06.2018
ВСС-5913/15.05.2019
   
Емилия Петкова главен експерт ВСС-6842/07.06.2018 ВСС-6319/31.05.2018
ВСС-4931/16.04.2019
   
Емилия Вукадинова младши експерт ВСС-7011/08.06.2018 ВСС-6496/04.06.2018
ВСС-5838/14.05.2019
   
Зорница Златева началник на отдел ВСС-6720/07.06.2018 ВСС-6650/06.06.2018
ВСС-5781/13.05.2019
   
Зоя Костова стенограф ВСС-6910/08.06.2018 ВСС-6901/08.06.2018
ВСС-5829/14.05.2019
   
Иванка Котева началник на отдел ВСС-6725/07.06.2018 ВСС-6727/07.06.2018
ВСС-5777/13.05.2019
   
Иванка Гюнова младши експерт ВСС-6919/08.06.2018 ВСС-6796/07.06.2018
ВСС-5706/10.05.2019
   
Иванка Христова началник на отдел ВСС-2500/21.02.2019 ВСС-15201/20.03.2019    
Ивелина Евгениева главен експерт ВСС-9614/01.08.2019      
Ивелина Стаменова-Колева младши експерт   ВСС-6488/04.06.2018
ВСС-5879/14.05.2019
   
Ида Лереова младши експерт ВСС-6866/08.06.2018 ВСС-6865/08.06.2018
ВСС-5806/13.05.2019
   
Изабела Стоянова младши специалист ВСС-6902/08.06.2018 ВСС-6450/04.06.2018    
Илиана Атанасова главен специалист ВСС-6925/08.06.2018 ВСС-6822/07.06.2018
ВСС-5442/03.05.2019
   
Илина Йосифова главен специалист ВСС-6921/08.06.2018 ВСС-6809/07.06.2018
ВСС-5949/15.05.2019
   
Инга Динова главен експерт ВСС-6774/07.06.2018 ВСС-6560/05.06.2018
ВСС-5465/03.05.2019
   
Ирена Матева-Ценкова главен експерт ВСС-6763/07.06.2018 ВСС-6570/05.06.2018
ВСС-5824/14.05.2019
   
Ирена Цанова старши експерт ВСС-6818/07.06.2018 ВСС-6413/01.06.2018
ВСС-5842/14.05.2019
   
Ирина Иванова началник на отдел ВСС-6814/07.06.2018 ВСС-6643/06.06.2018
ВСС-5817/14.05.2019
   
Йоана Антова главен експерт ВСС-1726/18.02.2019 ВСС-5440/03.05.2019    
Камелия Миладинова сътрудник на комисия ВСС-8831/12.07.2019 ВСС-9540/30.07.2019    
Камелия Любенова главен специалист ВСС-8920/15.07.2019 ВСС-9595/31.07.2019    
Каролина Терзийска старши експерт ВСС-6739/07.06.2018 ВСС-6741/07.06.2018
ВСС-5772/13.05.2019
   
Катя Симова стенограф ВСС-6913/08.06.2018 ВСС-6580/05.06.2018
ВСС-5357/25.04.2019
   
Красимира Василева началник на отдел ВСС-6916/08.06.2018 ВСС-7022/08.06.2018
ВСС-5897/14.05.2019
   
Кремена Капралова главен експерт ВСС-6844/07.06.2018 ВСС-6846/07.06.2018
ВСС-5762/13.05.2019
   
Кристина Зоксимова главен експерт ВСС-6778/07.06.2018 ВСС-6807/07.06.2018
ВСС-5789/13.05.2019
   
Лазар Баймаков шофьор ВСС-14752/04.12.2018      
Лидия Куртева главен експерт ВСС-6953/08.06.2018 ВСС_6954/08.06.2018
ВСС-5869/14.05.2019
   
Лидия Здравкова стенограф ВСС-6872/08.06.2018 ВСС-6584/05.06.2018
ВСС-5802/13.05.2019
   
Лилия Николаева-Младенова младши експерт ВСС-6761/07.06.2018 ВСС-6760/07.06.2018
ВСС-5851/14.05.2019
   
Лиляна Михайлова главен експерт ВСС-6879/08.06.2018 ВСС-6878/08.06.2018
ВСС-5942/15.05.2019
   
Любка Стоименова главен специалист ВСС-6927/08.06.2018 ВСС-6454/04.06.2018
ВСС-5731/10.05.2019
   
Магдалена Михайлова младши експерт ВСС-6845/07.06.2018 ВСС-6672/06.06.2018
ВСС-5551/07.05.2019
   
Магдалена Гуркова административен секретар ВСС-6998/08.06.2018 ВСС-6982/08.06.2018
ВСС-5265/23.04.2019
   
Маргарита Радкова директор на дирекция ВСС-6813/07.06.2018 ВСС-6375/01.06.2018
ВСС-5680/09.05.2019
   
Мариана Георгиева сътрудник на комисия ВСС-6860/07.06.2018 ВСС-6339/31.05.2018
ВСС-5266/23.04.2019
   
Мариана Якимова главен специалист   ВСС-6366/31.05.2018
ВСС-5547/07.05.2019
   
Марина Анастасова младши специалист ВСС-6770/07.06.2018 ВСС-6379/01.06.2018
ВСС-5546/07.05.2019
   
Мариола Манова главен специалист ВСС-6758/07.06.2018 ВСС-6418/01.06.2018
ВСС-5698/10.05.2019
   
Мария Василева младши експерт ВСС-6886/08.06.2018 ВСС-6887/08.06.2018
ВСС-5858/14.05.2019
   
Мария Данкова главен експерт ВСС-8592/08.07.2019      
Мария Тодорова сътрудник на комисия ВСС-6812/07.06.2018 ВСС-6811/07.06.2018
ВСС-5730/10.05.2019
   
Мария Лозанова главен експерт   ВСС-6581/05.06.2018
ВСС-5550/07.05.2019
   
Мария Каменова сътрудник на комисия ВСС-6928/08.06.2018 ВСС-6907/08.06.2018
ВСС-5940/15.05.2019
   
Мария Христова директор на дирекция   ВСС-7014/08.06.2018
ВСС-5522/07.05.2019
   
Мария Ламбрева старши експерт ВСС-7005/08.06.2018 ВСС-7006/08.06.2018
ВСС-5882/14.05.2019
   
Марияна Крапушева ръководител сектор ВСС-6740/07.06.2018 ВСС-6743/07.06.2018
ВСС-5859/14.05.2019
   
Мартин Величков главен експерт ВСС-6719/07.06.2018 ВСС-6635/06.06.2018    
Мая Атанасова главен експерт ВСС-6900/08.06.2018 ВСС-6695/06.06.2018
ВСС-5663/09.05.2019
   
Мериан Далян старши експерт ВСС-6917/08.06.2018 ВСС-6797/07.06.2018
ВСС-5708/10.05.2019
   
Милена Петрова главен експерт ВСС-6978/08.06.2018 ВСС-6980/08.06.2018    
Мина Китова младши експерт   ВСС-6526/05.06.2018
ВСС-5884/14.05.2019
   
Мина Стоева старши специалист ВСС-6736/07.06.2018 ВСС-6737/07.06.2018
ВСС-5841/14.05.2019
   
Мирослава Чирпъкова началник на отдел ВСС-6933/08.06.2018 ВСС-6931/08.06.2018
ВСС-5728/10.05.2019
   
Михаела Стефанова главен експерт   ВСС-6799/07.06.2018
ВСС-5786/13.05.2019
   
Надежда Стоянчева главен експерт ВСС-7010/08.06.2018 ВСС-6682/06.06.2018
ВСС-5262/23.04.2019
   
Надежда Петрова старши експерт ВСС-6698/06.06.2018 ВСС-6698/06.06.2018
ВСС-5898/14.05.2019
   
Надежда Стоянова главен експерт ВСС-6897/08.06.2018 ВСС-6899/08.06.2018
ВСС-5839/14.05.2019
   
Надка Червенкова младши специалист ВСС-6759/07.06.2018 ВСС-6456/04.06.2018
ВСС-5712/10.05.2019
   
Надя Горгорова младши експерт ВСС-6784/07.06.2018 ВСС-6509/04.06.2018
ВСС-5964/15.05.2019
   
Невенка Шопска стенограф ВСС-6852/07.06.2018 ВСС-6854/07.06.2018
ВСС-5883/14.05.2019
   
Незабравка Петкова главен експерт ВСС-6693/06.06.2018 ВСС-6693/06.06.2018
ВСС-5732/10.05.2019
  ВСС-8636/06.07.2018
Нели Иванова сътрудник на комисия ВСС-6832/07.06.2018 ВСС-6353/31.05.2018
ВСС-5257/23.04.2019
   
Николай Найденов директор на дирекция ВСС-11907/03.10.2018 ВСС-13209/01.11.2018
ВСС-5939/15.05.2019
   
Николай Найденов началник отдел ВСС-12293/12.10.2018      
Николета Кирилова главен експерт   ВСС-6992/08.06.2018    
Николина Георгиева началник на отдел ВСС-6940/08.06.2018 ВСС-6588/05.06.2018
ВСС-5674/09.05.2019
   
Николина Банкова младши експерт ВСС-3760/22.03.2019 ВСС-5416/02.05.2019    
Нина Георгиева старши експерт ВСС-3221/11.03.2019 ВСС-5943/15.05.2019    
Нина Петрова-Бурда старши специалист ВСС-6755/07.06.2018 ВСС-6446/04.06.2018
ВСС-5496/07.05.2019
   
Нина Колева чистач ВСС-12308/12.10.2018      
Нона Трифонова младши експерт ВСС-8888/15.07.2019      
Пенка Малинова главен експерт ВСС-6782/07.06.2018 ВСС-6465/04.06.2018
ВСС-5759/13.05.2019
   
Петър Светославов системен администратор ВСС-6769/07.06.2018 ВСС-6657/06.06.2018
ВСС-5303/24.04.2019
   
Петър Станков началник на отдел   ВСС-7012/08.06.2018    
Пламен Евтимов началник на отдел ВСС-4901/15.04.2019 ВСС-5860/14.05.2019    
Полина Петкова старши експерт ВСС-6915/08.06.2018 ВСС-6801/07.06.2018
ВСС-5675/09.05.2019
   
Ралица Агопян главен експерт   ВСС-6169/29.05.2018
ВСС-5545/07.05.2019
   
Ралица Виденова началник на отдел   ВСС-6278/30.05.2018
ВСС-5662/09.05.2019
   
Ралица Илиева технически сътрудник ВСС-6853/07.06.2018 ВСС-6168/29.05.2018
ВСС-4180/01.04.2019
   
Рая Янъкова старши експерт ВСС-6999/08.06.2018 ВСС-7000/08.06.2018    
Росалина Димитрова главен експерт ВСС-6839/07.06.2018 ВСС-6838/07.06.2018
ВСС-5367/25.04.2019
   
Росица Енчева главен специалист ВСС-6890/08.06.2018 ВСС-6889/08.06.2018
ВСС-5871/14.05.2019
   
Румен Митев началник на отдел ВСС-6882/08.06.2018 ВСС-6648/06.06.2018
ВСС-5870/14.05.2019
  ВСС-15540/18.12.2018
Румяна Тодорова главен специалист

ВСС-6888/08.06.2018

ВСС-12765/23.10.2018

ВСС-6468/04.06.2018
ВСС-5734/10.05.2019
   
Румяна Асенова младши експерт ВСС-7401/14.06.2018 ВСС-6519/05.06.2018
ВСС-5787/13.05.2019
   
Руслана Вълчева старши експерт ВСС-6956/08.06.2018 ВСС-6957/08.06.2018
ВСС-5889/14.05.2019
   
Сабина Пенкова-Ефтимова младши експерт ВСС-7239/13.06.2018 ВСС-6694/06.06.2018
ВСС-5778/13.05.2019
   
Светла Иванова главен експерт ВСС-6941/08.06.2018 ВСС-6856/07.06.2018
ВСС-5682/09.05.2019
   
Светла Казанджиева старши експерт   ВСС-6309/31.05.2018
ВСС-5317/24.04.2019
   
Светлана Карамешева главен експерт ВСС-7007/08.06.2018 ВСС-7008/08.06.2018
ВСС-5881/14.05.2019
   
Светослав Неделчев началник на отдел ВСС-6730/07.06.2018 ВСС-6729/07.06.2018
ВСС-5798/13.05.2019
ВСС-7085/07.06.2019
   
Светослав Христов главен експерт ВСС-6764/07.06.2018 ВСС-6569/05.06.2018
ВСС-5649/09.05.2019
   
Славина Панайотова младши експерт ВСС-6843/07.06.2018 ВСС-6273/30.05.2018
ВСС-5552/07.05.2019
   
Станимир Сираков шофьор ВСС-6762/07.06.2018      
Станимир Сираков главен специалист   ВСС-15744/27.12.2018
ВСС-5803/13.05.2019
   
Стефка Барова сътрудник на комисия ВСС-6951/08.06.2018 ВСС-6884/08.06.2018
ВСС-5761/13.05.2019
   
Стефка Инджова директор на дирекция ВСС-4812/12.04.2019 ВСС-5773/13.05.2019    
Стефка Тодорова младши експерт ВСС-6779/07.06.2018
ВСС-7966/28.06.2019
ВСС-6806/07.06.2018
ВСС-5717/10.05.2019
   
Стоянка Георгиева главен експерт ВСС-6849/07.06.2018 ВСС-6850/07.06.2018
ВСС-5944/15.05.2019
   
Страхил Недков старши експерт ВСС-6767/07.06.2018 ВСС-6819/07.06.2018
ВСС-5892/14.05.2019
  ВСС-7994/25.06.2018
Таня Плашеева стенограф ВСС-6911/08.06.2018 ВСС-6904/08.06.2018
ВСС-5782/13.05.2019
   
Теодора Спасова главен експерт   ВСС-6313/31.05.2018
ВСС-5598/09.05.2019
  ВСС-13467/08.11.2018
Христина Митева директор на дирекция ВСС-6974/08.06.2018 ВСС-6972/08.06.2018
ВСС-5891/14.05.2019
   
Христо Миташев шофьор ВСС-6773/07.06.2018      
Цветанка Тиганчева началник на отдел   ВСС-6354/31.05.2018
ВСС-5941/15.05.2019
   
Цветелина Велинова главен експерт ВСС-6162/29.05.2018 ВСС-6161/29.05.2018
ВСС-1141/30.01.2019
   
Яна Мачева главен експерт   ВСС-6383/01.06.2018
ВСС-5835/14.05.2019
   
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд