Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС отложи за 26.09.2018 г. изслушването на кандидатите за административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура

19 септември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи изслушването на кандидатите и провеждането на избора за административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура за следващото си заседание, което ще се проведе на 26 септември 2018 г., от 13.30. ч. В конкурсната процедура участват двама кандидати Бойко Йорданов Атанасов -  следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура и Емилия Михайлова Русинова - административен ръководител на Софийска градска прокуратура.

Днес, в 9.45 ч. в деловодството на ВСС е депозирана молба от прокурор Русинова за отлагане на изслушването, поради внезапното ѝ заболяване.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд