Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС обедини в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело № 19/2018 г., две дисциплинарни дела срещу Стефи Гълъбова – следовател в Следствения отдел при СГП

19 септември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет присъедини дисциплинарно дело № 26/2018 г. към дисциплинарно дело № 19/2018 г., двете по описа на ВСС, образувани срещу Стефи Кирилова Гълъбова – следовател в Следствения отдел при Софийска градска прокуратура, за извършени дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 2 от ЗСВ, за разглеждане в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело № 19/2018 г.

Двете дисциплинарни производства са висящи, имат за предмет сходни действия, респ. бездействия, на следователя, извършени през един и същ период от време (2016 г. – 2017 г.) и сочат извършване на едни и същи по вид дисциплинарни нарушения  - действие или бездействие, което неоправдано забавя производството.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд