Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС назначи класираните кандидати в конкурса за първоначално назначаване и заемане на 15 свободни длъжности „прокурор“ в районите прокуратури

19 септември 2018 година

 

По предложение на Комисията по атестирането и конкурсите и след извършени по реда на чл. 186а, ал. 4 от ЗСВ три поредни класирания, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи на длъжност „прокурор“, считано от датата на встъпване в длъжност:

- Милена Димитрова Капкова в Софийска районна прокуратура;

- Пламена Димитрова Фикиина в Софийска районна прокуратура;

- Кремена Димитрова Роглекова в Районна прокуратура – Пловдив;

- Деница Любомирова Иванова в Районна прокуратура – Пловдив;

- Веселина Радкова Николова в Районна прокуратура – Пловдив;

- Маргарита Владимирова Калоянова в Районна прокуратура – Варна;

- Цветана Валентинова Бързинска в Районна прокуратура – Бургас;

- Мирослав Димчев Спасов в Районна прокуратура – Ямбол;

- Георги Борисов Кирков в Районна прокуратура – Несебър;

- Станислава Димитрова Бакалова в Районна прокуратура – Варна;

- Радомир Колев Станев в Районна прокуратура – Добрич;

- Анелия Веселинова Стойчева в Районна прокуратура – Царево;

- Николай Григоров Бочев в Районна прокуратура – Царево;

- Панайот Богомилов Газдов в Районна прокуратура – Добрич;

- Пресиян Георгиев Георгиев в Районна прокуратура - Провадия

Поради попълване на местата Прокурорската колегия прекрати гласуването за останалите кандидати участвали в конкурса за първоначално назначаване в районните прокуратури.

Конкурсът обявен с решение на Прокурорската колегия по протокол № 40/13.12.2017 г. и в него участваха 295 кандидати, от които до устен изпит бяха допуснати 152.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд